Fælles mål og Projekt Sund Skole

Ifølge Fælles Mål for Folkeskolen* skal eleverne lære om sundhed, trivsel herunder kost og motion. 


Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv*

Livsstil
Fase 1
Færdighedsmål
•Eleven kan beskrive anbefalinger for sundhed

Vidensmål
•Eleven har viden om anbefalinger for kost, bevægelse, søvn og hygiejne

Sundhedsfremme
Fase 1
Færdighedsmål
•Eleven kan samtale om egen sundhed og trivsel

Vidensmål
•Eleven har viden om enkle sundheds- og trivselsfaktorer
 


*http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/bh-kl-3-klasse/sundhed-og