Sundhed og trivsel i indskolingen ifølge Undervisningsministeriet*

Færdighedsmål: Eleven kan samtale om egen sundhed og trivsel
Vidensmål: Eleven har viden om enkle sundheds- og trivselsfaktorer. Som tydeliggørelse af læringsmål for et undervisningsforløb gives følgende eksempel: Eleverne kan redegøre for faktorer, der påvirker sundhed og trivsel, herunder venskaber, familie, kost og motion. Eleverne kan redegøre for, hvordan de kan fremme egen sundhed og trivsel.

*Ifølge Undervisningsministeriet, Emu.dk